CENNIK NASZYCH USŁUG

Lp

Usługa

Czas

Koszt

KONSULTACJE I PORADY MAKSYMALNIE DO 1 GODZINY
1 Konsultacja psychologiczna 1 godz. 140 zł.
2 Konsultacja seksuologiczna 1 godz. 140 zł.
3 Konsultacja pedagogiczna 1 godz. 110 zł.
4 Konsultacja logopedyczna dla dzieci (w tym diagnoza) 1 godz. 90 zł.
5 Konsultacja logopedyczna dla dorosłych (w tym diagnoza) 1 godz. 100 zł.
6 Konsultacja SI 1 godz. 100 zł.
7 Konsultacja z doradcą zawodowym+ badanie kompetencji zawodowych 1 godz.

+ 30 – 60 min.

100 zł.

+ 50 zł. – 100 zł.

TERAPIE I ZAJĘCIA
1 Badanie QEEG/ omówienie wyniku badania 1 godz. 120 zł. / 50 zł..
2 Terapia EEG Biofeedback 1 godz. 105 zł.
3 Terapia depresji metodą tDCS SOOMA 1 godz. 120 zł.
4 Terapia psychologiczna 1 godz. 140 zł.
5 PAKIET terapia psychologiczna (płatność z góry) 4 godz. 520 zł.
6 Terapia seksuologiczna 1 godz. 140 zł
7 Terapia pedagogiczna 1 godz. 100 zł.
8 PAKIET terapia pedagogiczna (płatność z góry) 4 x1 godz. 360 zł.
9 Terapia logopedyczna dla dzieci

Terapia logopedyczna dla dorosłych

1 godz. /30 min.

1 godz.

85 zł. / 65 zł.

100 zł.

10 PAKIET terapia logopedyczna (płatność z góry) 4 x 1 godz.

4 x 30 min.

320 zł.

240 zł.

11 Terapia Integracji Sensorycznej 1 godz. 100 zł.
12 PAKIET terapia Integracji Sensorycznej (płatność z góry) 4 godz. 360 zł.
13 Terapia uzależnień dla dzieci, młodzieży i dorosłych 1 godz. 130 zł.
14 Terapia par/rodzinna 1 – 2 godz. 140 zł / 280 zł.
15 Zajęcia w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju (WWR) :

– terapia psychologiczna

– terapia pedagogiczna

– terapia logopedyczna

– terapia SI

1 godz. / 30 min.

1 godz. / 30 min.

1 godz. / 30 min.

1 godz. / 30 min.

120 zł. / 80 zł.

90 zł. / 70 zł.

85 zł. / 65 zł.

90 zł. / 70 zł.

16 Terapia ręki 1 godz. / 30 min. 90 zł. / 70 zł.
17 PAKIET terapia ręki (płatność z góry) 1 godz. / 30 min. 80 zł.
18 Trening Umiejętności Szkolnych

dla dzieci (w grupie)

4 godz.

(w miesiącu)

140 zł. – 3 osoby (35 zł. / 1 h);

160 zł. – 2 osoby (40 zł. / 1 h)

19 Trening Umiejętności Szkolnych

dla dzieci (indywidualnie)

1 godz. 100 zł.
20 Trening Umiejętności Wychowawczych dla dorosłych 1 godz. 130 zł.
21 Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci 1 godz. 130 zł.
22 „Bajka szyta na miarę” warsztaty artystyczno-manualne dla dzieci 1 godz. 35 zł. / os.
BADANIA, TESTY, OPINIE
1 Diagnoza poziomu inteligencji + opinia 2 godz. 280 zł. + 25 zł.
2 Badanie pedagogiczne osoby nieletniej + opinia 1,5 godz. 150 zł. + 25 zł.
3 Badanie i wystawienie opinii psychologiczno-pedagogicznej dla osoby nieletniej (kl. I-III S.P.) 3 godz. (podzielone na 2 spotkania) 280 zł. + 25 zł.
4 Kompletne badanie psychologiczno-pedagogiczne w sprawie dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się 4 godz. (podzielone na 2 spotkania) 320 zł. + 25 zł.
5 Kompletne badanie psychologiczno-pedagogiczne gotowości szkolnej 6-latka i wydanie opinii 3 godz. (podzielone na 2 spotkania) 280 zł. + 25 zł.
6 Badanie psychologiczne pod kątem wykrycia depresji wśród młodzieży (test KKR) 2 godz. 280 zł. + 25 zł.
7 Pełna diagnoza integracji sensorycznej (dzieci powyżej 4 r. ż.) 3 godz. (podzielone na 3 spotkania) 360 zł. + 25 zł.
8 Skrócona diagnoza integracji sensorycznej z wydaniem opinii

(m. in. dzieci poniżej 4 lat)

1 godz. – 1,5 godz. 200 zł. – 250 zł. + 25 zł.
9 Badanie testem MMPI i wystawienie opinii do 3,5 godz. 370 zł. + 25 zł.
10 Testy organiczne + test poziomu inteligencji do 3 godz. 350 zł. + 25 zł.

Cennik

Zapraszamy do zapoznania się z naszym cennikiem usług.

CZYTAJ

Druki do pobrania

Tu można pobrać gotowe formularze niezbędne przy wizytach w naszej Poradni

POBIERZ

Kontakt

Jeśli mają Państwo do nas pytania zapraszamy do skorzystania z formularza.

NAPISZ