OFERTA WARSZTATOWA

Celem zajęć o charakterze warsztatowym jest wspieranie rozwoju dzieci, młodzieży i osób dorosłych, trening umiejętności skutecznej komunikacji, asertywności, nabywanie wiedzy na temat własnych emocji i sposobów na ich wyrażanie, kształtowanie empatii, podnoszenie umiejętności nawiązywania i utrzymywania relacji w grupie rówieśniczej oraz z innymi, dbałość o swoje potrzeby, rozwój poczucia własnej wartości i siły sprawczej, wiary w siebie, nabywanie umiejętności ustalania priorytetów dotyczących ważności zadań, celów i planów do realizacji, obrony przed manipulacją oraz zagrożeniami dotyczącymi uzależnień we współczesnym świecie( takich jak alkoholizm, hazard, cyberprzemoc, uzależnienie od Internetu, zaburzenia odżywiania oraz inne).

Podczas zajęć wspieramy rozwój społeczny i funkcjonowanie w życiu codziennym. Trenujemy pracę w grupie, ćwiczymy umiejętności i wzmacniamy poczucie własnej wartości, wzbogacamy słownictwo, poznajemy techniki skutecznej komunikacji. Warsztaty mają również na celu dostarczenie wiedzy by lepiej zrozumieć i pomóc sobie lub innym w przezwyciężaniu trudności.

WARSZTATY DLA RODZICÓW (tematyka w zależności od aktualnych potrzeb)
WARSZTAT DLA NAUCZYCIELI (tematyka w zależności od aktualnych potrzeb)
WARSZTATY PSYCHOLOGICZNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY (w zależności od potrzeb i wieku odbiorców działań):

SZKOŁY PODSTAWOWE

 • zdrowy tryb życia (zajęcia, które w formie zabawy utrwalają istotę higieny zdrowia fizycznego i psychicznego),

 • profilaktyka uzależnień,

 • emocje, ich poznawanie i regulacja (umiejętności nazywania, rozpoznawania i wyrażania emocji, sposoby radzenia sobie z trudnymi emocjami),

 • procesy komunikacji, a w niej słowa, które mają moc ( czym jest komunikacja, w jaki sposób się komunikują ludzie i co robić, by rozumieć się zgodnie z intencjami, rozwój empatii),

 • umiejętność asertywności i to czym różni się od zachowań agresywnych i uległych (wiedza i praktyczna umiejętność zastosowania asertywnego zachowania, zastępowanie zachowań agresywnych i uległych zachowaniami akceptowanymi społecznie),

 • dynamika konfliktu, sposoby rozwiązywania konfliktów (jak zachować się w sytuacji konfliktu z rówieśnikiem lub dorosłym, do kogo zwrócić się o pomoc),

 • przemoc (czym jest, jak się przed nią bronić, co powoduje, do kogo zwrócić się po pomoc).

SZKOŁY PODSTAWOWE

 • profilaktyka uzależnień (mechanizm uzależnienia, od czego można się uzależnić, podział na uzależnienia substancjalne i behawioralne, sposoby na obronę przed manipulacją, presją otoczenia, coś co może być pomocne w zapobieganiu, czyli hierarchia własnych wartości, metody leczenia uzależnień),

 • zdrowy tryb życia (higiena zdrowia fizycznego i psychicznego, rola stresu i sposoby radzenia sobie z nim, równowaga różnych sfer życia, umiejętność relaksowania się),

 • skuteczna komunikacja (aktywne słuchanie, nawiązywanie kontaktu, przekaz werbalny i niewerbalny, skuteczne budowanie i podtrzymywanie relacji),

 • emocje i ich regulacja (umiejętności nazywania, wyrażania, rozpoznawania emocji, ich nasilenie, sposoby radzenia sobie z trudnymi emocjami, rozwój empatii, uważności na potrzeby własne oraz innych),

 • umiejętność asertywności i wskazanie różnić od zachowań agresywnych i uległych (wiedza i praktyczna umiejętność zastosowania asertywnego zachowania, zastępowanie zachowań agresywnych i uległych zachowaniami akceptowanymi społecznie),

 • dynamika konfliktu, sposoby rozwiązywania konfliktów (mechanizm konfliktu, co jest ważne, jak zachować się w sytuacji konfliktu z rówieśnikiem / dorosłym, do kogo zwrócić się o pomoc

 • poczucie własnej wartości (czym jest, co jest pomocne w budowaniu, rola czynników, mocne strony, zasoby pomocne w tworzeniu i realizacji celów i planów dotyczących przyszłości),

 • autoprezentacja – warsztat prezentacji własnej osoby w potencjalnie stresujących sytuacjach życiowych, szczególnie zmian, rozpoczynania nowego etapu: zmiana środowiska szkolnego, etap edukacji wyższej, poszukiwanie pracy, aktywizacja zawodowa,

 • przemoc (czym jest, jak się przed nią bronić, co powoduje, do kogo zwrócić się po pomoc).

Proponowana tematyka warsztatów nie wyczerpuje naszej oferty, proponujemy również zajęcia „szyte na miarę” potrzeb i możliwości.

Wspólnie dostosujemy scenariusze zajęć do wieku i indywidualnych możliwości każdego z uczestników. Nasi realizatorzy warsztatów: psychologowie,trenerzy i pedagodzy tworzą podczas zajęć przyjazną i bezpieczną atmosferę – przestrzeń, która pozwala na nabywanie i trenowanie umiejętności społecznych w grupie. Istotą utrwalania umiejętności jest ich ćwiczenie podczas bezpośrednich kontaktów z innymi.

W celu otrzymania dodatkowych informacji, zapisów, analizy potrzeb i doboru tematyki warsztatu prosimy o kontakt osobisty w siedzibie poradni lub kontakt telefoniczny.

GODZINY OTWARCIA

Poniedziałek – Piątek   12:00 – 20:00

KONTAKT TELEFONICZNY

  725 555 425

  531 487 061

GDZIE NAS MOŻESZ ZNALEŹĆ

  Ulica Wał 36, 41-260 Sławków woj. śląskie