Najważniejsze jest Zdrowie

Kilka słów o tym jak myślimy o naszej pracy i co dla nas ważne.

O nas słów kilka

Niepublicza Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna „Neuro Centrum” jest placówką, jakiej oczekuje społeczeństwo. Placówką przyjazną rodzinie i dzieciom, wspierającą ich w pokonywaniu ograniczeń wynikających z zaburzeń rozwojowych i uwarunkowań środowiskowych oraz umożliwiającą wszechstronną stymulację ich rozwoju.
Udzielana przez naszych specjalistów pomoc jest profesjonalna, rzetelna, sprawna i poufna. Zawsze jest świadczona zgodnie z zasadami etyki zawodowej.
Zapewniamy poczucie bezpieczeństwa, krótki czas oczekiwania na wizytę, życzliwą i przyjazną atmosferę, która pozwala pracować nawet najbardziej nieśmiałym dzieciom, młodzieży i dorosłym.
Z naszych usług może skorzystać każdy, bez względu na miejsce zamieszkania, gdyż nasza poradnia nie jest objęta obowiązkiem rejonizacji.

Co dla nas ważne

Misją Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Neuro Centrum” jest świadczenie usług na jak najwyższym poziomie. Poradnia będzie realizować swoją misję poprzez:

 • Stworzenie zespołu specjalistów, a w tym: psychologów, psychoterapetów, pedagogów, terapeutów integracji sensorycznej i logopedów, stawiających sobie wysokie wymagania poprzez podnoszenie swoich umiejętności i kwalifikacji zawodowych, oferowanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznych,

 • Świadczenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom, młodzieży, dorosłym, nauczycielom i rodzicom,

 • Wspomaganie rozwoju intelektualnego, emocjonalnego i społecznego dzieci, młodzieży
  i dorosłych, tak by mogli pokonać ograniczenia i bariery wewnętrzne stanowiące przeszkody w harmonijnym rozwoju osobowości i prawidłowym funkcjonowaniu
  w świecie zewnętrznym,

 • Wspieranie rozwoju rodziców i nauczycieli w tworzeniu optymalnych warunków zapewniających przestronny rozwój dziecka w środowisku rodzinnym oraz instytucjonalnym,

 • Ścisła współpraca z rodzicami, placówkami oświatowymi i innymi, na rzecz dziecka i rodziny, a także organizacjami pozarządowymi,

 • Uruchamianie nowych form terapii, żywe reagowanie na potrzeby.

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Neuro Centrum” będzie:

 • Ogólnodostępna

 • Bezpieczna i przyjazna

 • Otwarta i Życzliwa

 • Wspierająca Rozwój Dziecka i Jego Rodziców

 • Wspierająca Środowisko Działające dla Dobra Dziecka

 • Doradcza

 • Innowacyjna

Nasza Wizja

Idąc w kierunku prawidłowego funkcjonowania i rozwoju naszej poradni pragniemy stworzyć placówkę jakiej oczekuje społeczeństwo. Jedną z najważniejszych zasad jaka będzie nam przyświecać przy tworzeniu skutecznego i efektywnego systemu działań pomocowych, będzie dostosowanie działań poradni do specyfiki regionu, poprzez ofertę poprzedzoną diagnozą potrzeb i oczekiwań klientów, a następnie monitorowanie ich zaspokajania. Bardzo ważnym aspektem wpływającym na poprawność funkcjonowania poradni, będzie łatwy dostęp, czyli mała odległość poradni od miejsca zamieszkania klientów i rejonowych placówek oświatowych oraz stosunkowo krótki czas oczekiwania na wizytę.

W związku z powyższym dążyć będziemy do objęcia różnorodną terapią jak najszerszej grupy dzieci, młodzieży i dorosłych z problemami w sferze emocji, zachowań i nie radzenia sobie w nauce. Zamierzamy w pracy poradnii iść w kierunku współpracy i pomocy rodzinie, aby wspierać ją w wypełnianiu funkcji wychowawczej. Poradnia będzie proponować wysoko specjalistyczne formy diagnozy i terapii. Poprzez prowadzenie zajęć będzie zapobiegać agresji, przemocy, braku współpracy i empatii wśród dzieci i młodzieży. Profesjonalnie i rzetelnie będzie wspomagać wychowawczą i edukacyjną funkcje szkoły i rodziny.

Cennik

Zapraszamy do zapoznania się z naszym cennikiem usług.

CZYTAJ

Druki do pobrania

Tu można pobrać gotowe formularze niezbędne przy wizytach w naszej Poradni

POBIERZ

Kontakt

Jeśli mają Państwo do nas pytania zapraszamy do skorzystania z formularza.

NAPISZ

Napisz do nas

Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące naszej pracy i poradni