Project Description

LOGOPEDIA

Poradnia „Neuro Centrum” proponuje Państwu, a przede wszystkim Waszym dzieciom wszechstronną pomoc logopedyczną, której celem w szczególności jest diagnoza i badanie logopedyczne dotyczące zaburzeń mowy, terapia logopedyczna indywidualna lub grupowa   z dziećmi z różnorodnymi wadami wymowy, a także profesjonalny instruktaż dla rodziców wraz z cennymi wskazówkami „jak ćwiczyć z dzieckiem w domu”, udzielamy zainteresowanym konsultacji informujących o przebiegu i rozwoju mowy.

Przykłady wad wymowy:
Rotacyzm (reranie)– polega na nieprawidłowej wymowie głoski „r”
Kappacyzm (kekanie)– polega na nieprawidłowej wymowie głosek „k” i „ki”
Seplenienie :

  • szereg szumiący –polega na nieprawidłowej wymowie głosek: sz, ż, cz, dż

  • szereg ciszący –polega na nieprawidłowej wymowie głosek: ś, ź, ć, dź
  • szereg syczący –polega na nieprawidłowej wymowie głosek: s, z, c, dz

Gammacyz– polega na nieprawidłowej wymowie głosek g, gi, h, hi

Dyslalia– polega na nieprawidłowej realizacji fonemów(najmniejszych elementów składowychwyrazów) według zazwyczaj ustalonych norm społecznych,spowodowane wadami w ukształtowaniu lub uszkodzeniu organów artykulacyjnych

Rynolalia (nosowanie)– charakteryzuje się dość szczególnym zabarwieniem głosu (zaburzenie rezonansu w mowie). Mowa może być w różnym stopniu zniekształcona – od lekkiego nosowania do wymowy niewyraźnej, zakłóconej szmerami.

Do zadań logopedów należy:

  • kształtowanie prawidłowej mowy w przedszkolu i w szkole, czyli dbanie o jej prawidłowy i jak najlepszy rozwój pod względem fonetycznym, gramatycznym i leksykalnym,
  • doskonalenie mowy już ukształtowanej
  • usuwanie wad mowy
  • nauczanie mowy (mówienia i rozumienia) w wypadku jej braku lub utraty
  • usuwanie zaburzeń głosu
  • usuwanie trudności w czytaniu i pisaniu

Jeśli więc niepokoi Państwa stan mowy dziecka, które nie mówi wcale lub mówi mało zrozumiale, a jego mowa jest niepłynna i niewyraźna to skontaktujcie się Państwo z logopedami pracującymi w naszej Poradni. Nasi logopedzi oferują również pomoc logopedyczną dla osób dorosłych z wadami wymowy, spowodowanymi np. afazją (uszkodzeniem mózgu).

GODZINY OTWARCIA

Poniedziałek – Piątek  12:00 – 20:00

KONTAKT TELEFONICZNY

  725 555 425

531 487 061

GDZIE NAS MOŻESZ ZNALEŹĆ

Ulica Lecha i Marii Kaczyńskich 14, 97-400 Bełchatów