Project Description

PSYCHOLOGIA

Terapia psychologiczna skierowana jest do dzieci, u których obserwujemy:

 • lęki, nerwice, fobie,

 • ADHD, nadpobudliwość psychoruchową,

 • Zespół Aspergera,  Autyzm, całościowe zaburzenia rozwoju,

 • nieśmiałość,  trudności emocjonalne i społeczne,

 • problemy wychowawcze,

 • problemy z radzeniem sobie ze stresem.

Do zadań naszych psychologów należy w szczególności:

 • Prowadzenie badań psychologicznych osób zgłaszających się do poradni

 • Dokonanie diagnozy, sformułowanie zaleceń i działań naprawczych

 • Opracowywanie opinii

 • Prowadzenie doradztwa psychologicznego oraz ustalanie metod pracy

 • Umożliwiających eliminowanie przyczyn ewentualnych zaburzeń i niepowodzeń

 • Prowadzenie różnego rodzaju form psychologicznej terapii indywidualnej i grupowej

 • Opracowywanie programów terapii i rozwoju

 • Popularyzowanie wiedzy psychologicznej w taki sposób, aby poprzez określone zabiegi

 • i sposoby działania z pacjentem, doprowadzić do usunięcia przyczyny, a tym samym rozwiązania problemu.

Zatrudniani przez naszą Poradnię specjaliści udzielając rzetelnej i kompleksowej pomocy psychologicznej, pracują z wielkim oddaniem i zaangażowaniem, takim, jakiego wymagają sprawy naszych klientów.
W procesie profesjonalnej psychologicznej diagnozy jaką prowadzimy, działania pomocowe są zgodne z aktualnym stanem wiedzy psychologicznej i pedagogicznej, a metody i narzędzia diagnozy (zarówno testowe jak i poza testowe) są najwyższej jakości. W każdym procesie diagnostycznym bierzemy pod uwagę więcej niż jedną metodę diagnostyczną badającą diagnozowany problem.
Trafna diagnoza psychologiczna pomaga w:
przeprowadzeniu skutecznej terapii zaburzeń i trudności,
doborze metody oraz formy prowadzenia terapii,
prowadzeniu terapii w taki sposób, aby poprzez określone zabiegi i sposoby działania z pacjentem, doprowadzić do usunięcia przyczyny, a tym samym rozwiązania problemu.

GODZINY OTWARCIA

Poniedziałek – Piątek  12:00 – 20:00

KONTAKT TELEFONICZNY

  725 555 425

531 487 061

GDZIE NAS MOŻESZ ZNALEŹĆ

Ulica Lecha i Marii Kaczyńskich 14, 97-400 Bełchatów