Nasze Specjalizacje

W kilku słowach przybliżamy poszczególne specjalizacje naszej poradni.

2020-01-31T13:04:35+00:00

Wczesne wspomaganie rozwoju

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU Wczesnym wspomaganiem rozwoju nazywamy zespół wielokierunkowych oddziaływań skierowanych na dziecko, co do którego zdiagnozowano lub podejrzewa się nieprawidłowości rozwojowe. Zakres oddziaływań obejmuje również rodzinę dziecka. Do najczęstszych nieprawidłowości rozwojowych należy: opóźnienie rozwoju ruchowego – dziecko nie utrzymuje i [...]

2020-01-31T13:02:36+00:00

Psychologia

PSYCHOLOGIA Terapia psychologiczna skierowana jest do dzieci, u których obserwujemy: lęki, nerwice, fobie, ADHD, nadpobudliwość psychoruchową, Zespół Aspergera,  Autyzm, całościowe zaburzenia rozwoju, nieśmiałość,  trudności emocjonalne i społeczne, problemy wychowawcze, problemy z radzeniem sobie ze stresem. [...]

2020-01-31T13:05:50+00:00

Logopedia

LOGOPEDIA Poradnia "Neuro Centrum" proponuje Państwu, a przede wszystkim Waszym dzieciom wszechstronną pomoc logopedyczną, której celem w szczególności jest diagnoza i badanie logopedyczne dotyczące zaburzeń mowy, terapia logopedyczna indywidualna lub grupowa   z dziećmi z różnorodnymi wadami wymowy, a także profesjonalny instruktaż dla rodziców wraz [...]

2020-01-31T13:07:08+00:00

Pedagogika

PEDAGOGIKA Celem zarówno współpracy z pedagogiem jak i terapii pedagogicznej jest wspieranie dziecka z trudnościami i deficytami rozwojowymi we wszechstronnym rozwoju w zakresie wszystkich jego obszarów – rozwoju emocjonalnego, umysłowego, społecznego, fizycznego. W ramach wsparcia pedagogicznego podejmujemy oddziaływania mające na celu stymulowanie i usprawnianie funkcji psychomotorycznych, [...]

2020-01-31T13:07:33+00:00

Integracja sensoryczna

INTEGRACJA SENSORYCZNA Integracja sensoryczna to proces, w którym następuje organizacja dostarczanych do naszego mózgu wrażeń sensorycznych tak, aby mogły być wykorzystane w celowym działaniu, czyli w reakcjach adaptacyjnych, służących do wykonania określonej czynności, przyjęcia odpowiedniej pozycji ciała itp. Jeśli występują zaburzenia w odbiorze i integrowaniu [...]

2020-01-31T13:08:26+00:00

Seksuologia

SEKSUOLOGIA Świadczymy usługi z zakresu profilaktyki i terapii zaburzeń związanych z seksualnością oraz zdrowiem psychicznym. Pomagamy m. in. osobom, które przeżywają stratę lub zawód miłosny, doświadczają trudności w związkach, cierpią z powodu przeciążenia stresem, zainteresowane są rozwojem osobistym. Udzielamy kompleksowej pomocy parom borykającym się [...]

2020-01-31T13:08:50+00:00

Terapia par

TERAPIA PAR Terapia par to forma terapii adresowanej do osób – partnerów w związku, który może mieć formalny lub nieformalny charakter. Dlatego terapia małżeńska i terapia par to terminy używane coraz częściej zamiennie. Terapia par jest formą pomocy w sytuacjach kiedy problem dotyczy relacji między [...]

2020-01-31T13:09:45+00:00

Terapia rodzin

TERAPIA RODZIN Terapia rodzin stosowana jest w sytuacjach kiedy pojawia się kryzys w rodzinie, który ma związek z relacjami między członkami rodziny lub bezpośrednio na nie wpływa, przeważnie dotyczy problemów wychowawczych i konfliktów z dziećmi. Spotkania rodzinne mogą przyczynić się do poprawy więzi emocjonalnych, [...]